Політика конфіденційності

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
1.1. Мобільний додаток «ЙОЙ» (далі – Мобільний додаток) – сукупність програмних і апаратних засобів, що забезпечують публікацію для загального огляду інформації і даних, об’єднаних загальним цільовим призначенням, за допомогою технічних засобів, зібраних у Мобільному додатку.

1.2. Адміністрація Мобільного додатка (далі – Адміністрація)  – проєкт «Навчаємось разом», що знаходиться за адресою: вул.Митрополита Василя Липківського 36, Київ, 03035.

1.3. Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою реєстрації  в Мобільному додатку з подальшою метою передачі даних Адміністрації.

1.4. Обробка даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачування (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення даних осіб, які використовують Мобільний додаток.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення про конфіденційність персональних даних є офіційним положенням Мобільного додатка «ЙОЙ» (далі – Мобільний додаток), який є програмним продуктом. Для можливості використання функціоналу Мобільного додатка Користувач повинен здійснити установку Мобільного додатка на мобільному пристрої Користувача. Збір, обробка, зберігання даних Користувачів, які були надані та заповнені такими Користувачами добровільно, буде здійснено за таких умов:

2.1. Адміністрація поважає приватне життя Користувачів і розробила це положення про конфіденційність даних, щоб продемонструвати свою прихильність до захисту конфіденційності Користувачів.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.3 Це положення про конфіденційність даних описує інформацію, яку Адміністрація збирає, як цю інформацію може бути використано.

2.4. Адміністрація рекомендує Користувачам уважно ознайомитися з даним Положенням про конфіденційність персональних даних перед використанням Мобільного додатка або ведення справ з Адміністрацією.

2.5. Використовуючи Мобільний додаток, Користувач приймає правила, описані в цьому Положенні про конфіденційність персональних даних.

2.6. Положення розроблено у суворій відповідності до міжнародних нормативно-правових актів у сфері збору, обробки, захисту і використання даних, а також загальноприйнятих правил обробки, зберігання даних в мережі Інтернет, а також інших нормативно-правових документів, які регулюють порядок обробки, зберігання даних.

2.7. За своїм виглядом цей документ є офертою, а саме пропозицією необмеженому колу осіб укласти угоду на зазначених у цьому документі умовах.

2.8. Установлення Мобільного додатка визнається Адміністрацією як акцепт (прийняття) цієї оферти і свідчить про те, що Користувач ознайомився з умовами цього Положення про конфіденційність персональних даних, приймає такі умови, дає згоду на обробку своїх даних, а також підтверджує, що відповідно до юрисдикції його держави має право вступати в такі договірні відносини (має достатній рівень дієздатності).

2.9. У разі якщо одна або кілька умов цього Положення про конфіденційність персональних даних втратить свою силу або виявиться недійсною, або такою, що не має юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов цього Положення про конфіденційність персональних даних.

2.10. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цього Положення про конфіденційність персональних даних на наявність змін у ньому.

2.11. Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або доповнювати це Положення про конфіденційність персональних даних у будь-який час.

2.12. Адміністрація буде публікувати такі зміни і/або доповнення в рамках Мобільного додатка. Подальше використання Мобільного додатка і його послуг, після будь-яких подібних змін, означає повну згоду з такими змінами і доповненнями.

2.13. Моментом змін цього Положення є дата публікації нової редакції Положення в рамках Мобільного додатка.


3. ІНФОРМАЦІЯ І ДАНІ, ЯКІ БУДЕ ЗІБРАНО В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА
3.1 Збору, зберіганню та використанню підлягають такі типи персональних даних: а) інформація про географічне розташування, тип і модель телефону та операційну систему; б) інформація про відвідування та використання цього Мобільного додатка, у тому числі тривалість  візитів; в) інформація, яку ви ввели під час створення профілю в Мобільному додатку,  наприклад, ім’я, стать, вік, освітній заклад і населений пункт; г) мова, яку ви обрали під час створення профілю.

3.2. Перед тим, як розкрити для нас персональну інформацію третьої особи, ви маєте отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації відповідно до цих правил.


4. УМОВИ ТА ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Персональні дані Користувача передає Користувач Адміністрації за згодою Користувача.

4.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації через реєстрацію або Форму зв’язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

4.3. Адміністрація здійснює обробку інформації про Користувача з метою виконання зобов’язань перед Користувачем Мобільного додатка.

4.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;

б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим під час збирання персональних даних;

в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способом обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;

г) неприпустимості об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

4.5. Адміністрація здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг, пропонованих у Мобільному додатку.4.6. Ненадання персональних даних унеможливлює використання Мобільного додатка.


5. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням.


6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.

6.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.


7. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії Мобільного додатка безстроково.

7.2. Персональні дані Користувача знищуються за бажанням самого Користувача на підставі його звернення на електронну пошту ihor.khvorostianyi@fcg.fi (активна до кінця 2022 року); ez@mon.gov.ua (після 2022 року), або з ініціативи представника Адміністрації без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією інформації, розміщеної Користувачем.


8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації інформацію, що стосується обробки їхніх персональних даних.


9. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ
Адміністрація приймає технічні й організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.


10. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ
10.1. Користувач має право направляти Адміністрації свої запити, в т.ч. щодо використання / видалення його персональних даних в електронній формі за адресою ihor.khvorostianyi@fcg.fi (активна до кінця 2022 року); ez@mon.gov.ua(після 2022 року).

10.2. Адміністрація зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов від Користувача протягом 30 днів з дати отримання звернення.

10.3. Уся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в електронній формі), належить до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямував запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді щодо теми отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.


11. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ РЕСУРСАМИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА
11.1. Контент Мобільного додатка призначений для особистого некомерційного використання і не може бути використаним у корпоративних або професійних цілях, зокрема задля отримання прибутку (наприклад, у професійних, рекламних, маркетингових, комерційних блогах та ін).

11.2. Переглядаючи Додаток, ви погоджуєтеся з тим, що не будете копіювати, відтворювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, транслювати, передавати, надавати у комерційне користування або іншим чином використовувати зміст Мобільного додатка, за винятком особистих, некомерційних цілей. Ви також погоджуєтеся поважати авторські (суміжні) та інші права інтелектуальної власності на контент Мобільного додатка, не адаптувати, не змінювати і не створювати похідних робіт (творів) з жодних елементів змісту Мобільного додатка, за винятком особистих, некомерційних цілей (що не мають на меті отримання комерційного прибутку). Будь-яке інше використання змісту Мобільного додатка, крім особистих некомерційних цілей, – можливе лише за умови попередньої згоди Адміністрації.

11.3. Заборонено використовувати контент Мобільного додатка в цілях, що можуть завдавати шкоди репутації Адміністрації, перекручують зміст контенту або подають його некоректно, недостовірно, завдають будь-яких збитків, матеріальної або моральної шкоди третім особам, або будь-яким чином порушують вимоги чинного законодавства.

11.4. Адміністрація в будь-який момент часу має повний редакційний (авторський) контроль над контентом і може видозмінювати його або видаляти за власним бажанням. Адміністрація залишає за собою право обмежити доступ до свого контенту, відповідно до географічних та/або інших характеристик.


12. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ САЙТУ АБО МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА У ВИГЛЯДІ ВСТАВКИ В БЛОГАХ, ПОСТАХ ТА/АБО НА ПРИВАТНИХ ВЕБРЕСУРСАХ
12.1. Часткове використання матеріалів та цитування дозволено за умови наявності прямого, відкритого для пошукових систем гіперпокликання на безпосередню адресу матеріалу з Мобільного додатка або сайту. Покликання / гіперпокликання має бути розміщене в підзаголовку, першому або другому абзаці матеріалу. Розмір шрифту покликання або гіперпокликання не має бути меншим, ніж  шрифт тексту використовуваного матеріалу. Гіперпокликання обов'язкове.

12.2. Не розміщуйте контент Мобільного додатка або стайту на сайтах, що містять протизаконні або образливі матеріали, зокрема й рекламу та сторонні покликання на таких сторонніх сайтах.

12.4. Нічого з того, що міститься в цих Правилах, не може бути витлумачено як надання прямо чи опосередковано будь-якої ліцензії або права на використання торговельної марки, патенту, прав на дизайн або авторських (суміжних) прав, що належать Адміністрації та сайту третім особам.

12.5. Ви погоджуєтесь негайно повідомляти про будь-які порушення авторських (суміжних) прав та інших прав інтелектуальної власності, про які вам стало відомо, щодо матеріалів Мобільного додатка.


13. ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК
Якщо у вас виникли запитання щодо Правил, пропозиції, коментарі – ви завжди можете надіслати лист на нашу скриньку:
ihor.khvorostianyi@fcg.fi .

НА ГОЛОВНУ